Egbert Taylor Group

Opierając się na przeszłości. Kształtować przyszłość.

Branża gospodarki odpadami zmieniła się znacząco od czasu powstania firmy Taylor we wczesnych latach 60.

Pojemnik nie jest już po prostu pojemnikiem, ale kluczowym składnikiem środowiska miejskiego i sposobem na usprawnienie otoczenia lokalnego i krajobrazu ulic. Jego rola nie polega już tylko na przechowywaniu odpadów, ale dodawaniu wartości do rozwiązań gospodarki odpadami.

Egbert Taylor Group Infographic

Zrównoważony rozwój nigdy wcześniej nie był tak ważny, a gminy i podmioty zajmujące się odpadami są obecnie zobligowane do zapewnienia jeszcze większej wydajności.

Wszystko to wywiera większy nacisk na sposób gromadzenia odpadów w XXI wieku. I to właśnie dzięki temu umożliwiło Grupie Egbert Taylor opracowanie pakietu rozwiązań, które opierają się na podstawach zbierania odpadów, a jednocześnie integrują najnowsze technologie w celu:

  • obniżenia kosztów operacyjnych zbiórki odpadów przez zwiększenie wydajności;
  • zmniejszenia wielkości przebiegu i emisji tlenku węgla pojazdów do odbioru odpadów;
  • zminimalizowania zagrożeń zdrowia i bezpieczeństwa związanych z transportem pojemników i poruszaniem się pojazdów do odbioru odpadów;
  • zapewnienia władzom miejskim, prywatnym firmom i firmom zajmującym się gospodarką odpadami dostępu w czasie rzeczywistym do danych o zapełnieniu całej floty pojemników;

  • zapewnienia klientom pełnych informacji o stanie ich środków trwałych związanych z gospodarką odpadami;
  • zapisywania danych historycznych dotyczących pojemników, które umożliwią klientom planowanie lepszych sposobów gospodarki odpadami;
  • umożliwienia klientom dynamicznego podejmowania decyzji w stale zmieniającym się otoczeniu.