netBin

Nastává nová doba na poli sběru odpadů

Sběr odpadů nové generace je tady.

Technologický pokrok a jeho využití v oblasti zpracování odpadů znamená, že místní samosprávy a soukromé společnosti mohou nyní být na poli sběru odpadů efektivnější.

Ve světě charakterizovaném omezenými zdroji si společnost netBin vybudovala celosvětové renomé díky zvyšování účinnosti přeměnou běžných odpadních komponent na inteligentní.

Technologie senzorů netBin zcela změnila sběr a ukládání odpadů v pouličních a textilních koších i v recyklačních centrech a kontejnerech tím, že ke každému kontejneru přiřadila čidlo.

netBin Software

Náskok díky informacím

Společnost Egbert Taylor Group nabízí produkty pro sběr odpadů, které svým technologickým řešením umožňují zákazníkům chytřejší svoz odpadů.

Díky sledování naplněnosti nádob a dynamickému řízení svozových tras mají nyní zákazníci a partneři společnosti Egbert Taylor Group nepřetržitý přístup k údajům o všech nádobách v reálném čase.

Přehled o všech odpadových nádobách v reálném čase umožňuje provádět svoz jen, když je potřebný.

Customer Service

Inteligentní systém namísto pouhého hádání

Po desetiletí byl pro zpracování odpadů typický jejich klasický sběr založený na daných trasách a pevných intervalech. Výsledek?

 • Ztráta času a plýtvání zdroji na vyprazdňování poloprázdných kontejnerů
 • Ztracené palivo a bezpočet tun uhlíkových emisí vzniklých kvůli jízdám na svoz odpadů bez ohledu na jejich skutečnou potřebnost
 • Jiné oblasti veřejných rozpočtů byly zanedbávány, neboť sběr odpadů tvoří výraznou část rozpočtových nákladů

Technologie senzorů. Klíčový prvek zcela nového systému sběru odpadů.

Díky technologii senzorů mají orgány místní samosprávy a soukromé společnosti úplný přehled jak o celých svých sestavách nádob, tak o každé nádobě.

Systém netBin vám umožní zjednodušit váš systém sběru odpadů, ušetřit peníze a tyto úspory věnovat na jiné důležité služby.

Nový přístup k sběru odpadů v moderním světě

Díky systému netBin mohou všichni zákazníci firmy Egbert Taylor Group přeměnit v řádu minut svoje klasické nádoby na inteligentní a vytvořit sady nádob podporující:

 • Sledování úrovně naplnění. Už žádné přeplněné nádoby
 • Záznamy o přepravě. Sledujte přesně, kdy byly nádoby vysypány a jak plné jsou v okamžiku přepravy
 • Plánování a časové rozvržení tras. Vysypávejte pouze nádoby, u nichž je to třeba
 • Sledování chování nádob. Reagujte rychle na neobvyklé situace typu špatně umístěných, vadných nebo převrácených kontejnerů
 • Mapování odpadů. Zjistěte trendy a doby nejvyššího využití – pro celou sestavu nebo jednotlivé nádoby
 • Pohotová správa. Získávejte v reálném čase aktuality o událostech do chytrého telefonu, tabletu nebo počítače
 • Sledujte výkonnost zaměstnanců. Zvyšte výkonnost svého týmu pomocí aktuálních dat a sledování
 • Analyzujte chování v minulosti. Pomocí analytického nástroje sledujte úroveň naplnění v průběhu času a vysledujte trendy. Málo využívané, rychle naplněné a přeplněné nádoby se automaticky zařadí do skupin a seznamů
 • Upozornění na vysokou teplotu. Pokud se zvýší teplota jednotek nebo dojde k požáru, odešle se textové upozornění a e-mail

Chytrý sběr, čistější ulice

Chytrá správa snižuje provozní náklady na sběr odpadů. Díky technologické platformě Egbert Taylor Group pro odpady naši zákazníci mohou:

 • Být chytřejší. Vyprazdňovat nádoby, až když je to třeba, a ušetřený čas i prostředky věnovat na jiné důležité služby
 • Být ekologičtější. Zlepšete péči o životní prostředí tím, že snížíte počet jízd na svoz odpadu a budete vytvářet méně uhlíkových emisí
 • Být čistější. Už žádné přeplněné nádoby, žádné riziko malých škůdců
 • Být bezpečnější. Omezte jízdy těžkých vozidel na nezbytné minimum

netBin Sensor

Udělejte další krok.

Pro více informací, pro vyžádání nabídky nebo pokud máte obecné dotazy, vyplňte náš kontaktní formulář a dostanete odpověď z našeho oddělení zákaznických služeb.