Egbert Taylor Group

Stavíme na zkušenosti. Vytváříme budoucnost.

Od doby, kdy na začátku 60. let společnost Taylor zahájila svoji činnost, se systém sběru odpadu radikálně změnil.

Dnešní nádoba už není obyčejnou nádobou, ale klíčovým prvkem městského prostředí a cestou k zlepšení místního prostředí a vzhledu ulic. Už neslouží jen ke sbírání odpadků, ale zlepšuje celkový systém zpracování odpadu.

Egbert Taylor Group Infographic

Udržitelnost nebyla nikdy v historii tak důležitá, místní samosprávy a svozové firmy musejí nyní klást větší důraz na celkovou efektivnost.

Tyto faktory zvyšují náročnost systému sběru odpadu v 21. století. A právě tyto faktory vedly skupinu Egbert Taylor Group k vytvoření sady systémů, které při využití základních prvků sběru odpadů a jejich integraci s nejnovější technologií umožňují:

  • Snížit provozní náklady na sběr odpadů díky vyšší efektivitě
  • Snížit počet jízd sběrných vozidel odpadu a množství uhlíkových emisí s těmito jízdami spojených
  • Minimalizovat zdravotní a bezpečnostní rizika spojená s přesouváním nádob a jízdami sběrných vozidel
  • Poskytnout samosprávám, soukromým společnostem i svážečům odpadu aktuální údaje o stavu naplnění celé sestavy nádob

  • Poskytnout zákazníkům celkový přehled o stavu svých odpadových komponent
  • Evidovat informace týkající se nádob, které zákazníkům umožní efektivněji plánovat proces sběru odpadů
  • Dát zákazníkům možnost přijímat flexibilní rozhodnutí v neustále se vyvíjejícím prostředí