Taylor International

Věrnost odkazu. Zaměření na inovace.

Odkaz. Jedno slovo s různými významy.

Po více než padesátiletém působení na trhu sběru odpadu je z nás organizace zaměřená na budoucnost. Díky různým špičkovým značkám nabízíme pestrou škálu inteligentních a inovativních odpadových systémů.

Egbert Taylor Group Infographic

Náš příběh

Každý příběh o odkazu má za sebou svůj vývoj.

Naše cesta nás od výroby celosvětově známých nádob Taylor zavedla až do role dodavatele systémů zpracování odpadů, který do různých revolučních značek vnáší technologické vymoženosti.

Naše cesta se netýkala jen vývoje a hledání odpovědí na měnící se požadavky v odvětví, stali jsme se též průkopníky v oblasti zpracování dopadu.

Budeme i nadále vytvářet inovativní systémy, které odpovídají komplexním požadavkům dnešní doby, a zároveň vyvíjet technologie budoucnosti pro zpracování odpadů.

„Všechny zúčastněné strany v odvětví zpracování odpadů se musejí přizpůsobit měnícímu se světu a rozvíjet se. Dříve užívané postupy už nestačí; je třeba najít a zavést nové dynamické pracovní postupy.“
Brendan Murphy, výkonný ředitel skupiny Egbert Taylor Group